Het peilhuisje is in december 2012 gekocht van de gemeente Moerdijk.

Één van de bezuinigingen van de gemeente was het verkopen van enkele panden in Willemstad.

De gemeente gebruikte het peilhuisje tot dat moment als stroomvoorziening en als WiFi punt voor een gedeelte van de binnenhaven.


Het voegwerk van de gevels en het dakbeschot was slecht en moest worden vervangen.Bij het herstel van de oorlogsschade in 1950 is het dak gedekt met "moderne" rode OVH pannen.


Na het vervangen van het dakbeschot kwamen de oorspronkelijke blauw gesmoorde kruispannen terug op het dak.


Om het pandje beter toegankelijk te maken werd de bestaande trap bij de voordeur verplaatst en kwam er een bordes bij de voordeur.


Impressie na restauratie

Home contact Lia Schreuders Schilderkunst exposities geschiedenis restauratie

Restauratie Jack Ophorst architect

Artikel in BN de Stem over het peilhuisje